Český svaz včelařů Základní organizace Loket, o.s.

Vítejte na stránkách loketských včelařů

Dotační programy

pravidla vcely 2010.doc, (256.5kB)

Dne 21.10.2009 byla usnesením Rady Karlovarského kraje  schválena „Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2010“.

 

Podpora včelařství je poskytována za podmínek uvedených v „Pravidlech“ včelařům s bydlištěm na území Karlovarského kraje a včelařícím na jeho území a kteří jsou členy Českého svazu včelařů, o. s.

 

Podpora je rozdělena

¢ pro stávající včelaře (včelař včelařící min. 5 let), a to ve výši 80 %, max. však 14 000 Kč;

¢ pro začínající včelaře (včelař zcela nový či včelařící max. 5 let) ve výši 90 %, max. však 14 000 Kč. Je zároveň vyžadována finanční spoluúčast včelaře.

 

V „Pravidlech“ je přesně vymezeno, co lze z prostředků poskytovaných Karlovarským krajem nakoupit. Jedná se o nákup  např. až pěti zcela nových nástavkových úlů pouze s varroadnem, až pět včelstev z registrovaných a šlechtitelských chovů, rámky do úlů, mezistěny, u začínajících včelařů ještě osobní ochranné prostředky. Pravidla obsahují další podmínky, např. evidovaný včelař je při požadavku na nákup nových úlů musí  protokolárně před komisí příslušné základní organizace ČSV, o. s., staré úly zlikvidovat, doklad o zničení je součástí vyúčtování dotace.

 

 
vcelari.loket@email.cz