Český svaz včelařů Základní organizace Loket, o.s.

Vítejte na stránkách loketských včelařů

Údaje o ZO

                          Základní údaje o ZO rok 2008

počet členů k 31.12.2008 činí 45

včelstev chováme  k 20.9.08 450

medu bylo vyprodukováno 5.424 kg,vosku 163 kg, vychováno matek 58, jed a kašiška 0.

 

Základní údaje o ZO - počet členů a včelstev, územní obvod a další zajímavé informace o ZO - rok 2007

 

 Počet členů ZO činí  42, což je shodný počet s rokem 2006.

 Počet včelstev v ZO je 440, což je  úbytek o 17 včelstev oproti roku 2006.

 Vyprodukováno medu:  5441 kg, z toho 127 kg  bylo prodáno zpracovatelům. 

 Průměr na 1 včelstvo tedy činí 12,51 kg.

Vyprodukováno vosku : 220 kg, z toho prodáno zpracovatelům 52,4 kg.

Průměr na jedno včelstvo činí 0,51 kg.

Vychováno matek: 52

Vyprodukováno propolisu: 0

Vyprodukováno ostatní (mateří kašička, jed):  0  

Územní obvod ZO je tvořen oblastmi kolem obcí Staré Sedlo, Loket , Nové

Sedlo, Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves, Louka.

Věkový  průměr  členů  ZO  je 59,6 let. Nejmladšímu členu je 29 let a nejstaršímu 85 let.

             

 

         Exkurz do let 2006-2001 z pohledu počtu členů

                       ZO,včelstev a produkce medu

 

Rok

Členů

Včelstev

Produkce

medu v kg

Medný

výnos 

na včelstvo

průměru 

v kg

2006

42

457

6301

13,9

2005

40

434

4544

10,4

2004

43

424

3190

7,5

2003

45

323

2592

8

2002

54

407

 údaj nezjištěn

--

2001

50

366

 údaj nezjištěn

--

     

  Údaje v tabulce jsou získány z hlášení včelařů ZO z daného roku

 

           Exkurz do let 1990-2005 z pohledu počtu včelařů a počtu

             včelstev v rámci Okresního výboru ČSV, o.s. Sokolov

            /kam patří i naše ZO/

                      

   Rok

 Členů

 Včelstev

1990

416

4367

1991

414

4051

1995

316

3057

2000

278

2477

2005

250

2437

  

 Údaje poskytl jednatel OV ČSV, o.s. Sokolov p. Drechsler

 

     Úhyny včelstev za zimní období 2007/2008

Zazimováno

  včelstev

v roce 2007

Počet včelstev

30.4.2008

Úhyn

%

            440

        404

36

8,2

  

publikováno 06.05.2008

mapa hranic ZO.doc, (605.5kB)
V připojeném souboru je zakresleno území jednotlivých základních organizací v okrese Sokolov. Jedná se o Základní organizace ČSV Kraslice, Habartov, Kynšperk, Chodov, Sokolov a Loket
 
vcelari.loket@email.cz