Český svaz včelařů Základní organizace Loket, o.s.

Vítejte na stránkách loketských včelařů

Výbor ZO

   Podle stanov Českého svazu včelařů, o.s.   (soubor se stanovami viz níže)  je výbor Základní organizace    ČSV , o.s. (dále jen ZO) výkonným orgánem. Výbor je odpovědný členské schůzi,     řídí činnost základní organizace mezi členskými schůzemi, koordinuje činnost odborných komisí nebo referentů a včelařských důvěrníků, podává členské schůzi zprávu o činnosti,  svolává členskou schůzi,  přijímá nové členy, schvaluje převedení člena do členské evidenc.  Výbor dále volí obligatorně předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů či úsekových důvěrníků. 

       Schůze výboru svolává a řídí předseda nebo z jeho pověření či rozhodnutí výboru jiný pověřený člen. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.     Neodkladné záležitosti, které příslušejí výboru, může vyřídit předseda spolu s jednatelem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda.         

Kompletní složení výboru ZO ČSV Loket, o.s. (stav k 12.2.2010)

Předseda: Stark Martin, Mgr.,  adresa: Zahradní 2, Loket 357 33.

Tel.                             732 675 534         732 675 534       . 

E-mail: martin.stark@seznam.cz  

Jednatel:   Alena Ontková , adresa: Hrušková  Loket  357 33

 E-mail: alena.karel@seznam.cz  

Tel.                             776 294 487        737 138 449  

Pokladník: Šnábl  Rudolf,   Loketská  194,  Staré Sedlo  356 01.

E-mail: snabl-ruda@volny.cz. 

Tel.                             602 167 708         602 167 708        ,                     352 684 148         352 684 148       .

Nákazový referent: Hillebrant Vladimír, Školní 156, Staré Sedlo 356 01. 

Tel.                             723 809 081         723 809 081        ,                       352 684 960         352 684 960       .

Ostatní členové výboru: Thomayer Otto, Zdeněk Hlavín, Ontko Karel, Kralova Kristina, Rais Antonín

Předseda revizní a kontrolní komise : Liďák Jan

         ZO ČSV Loket, o.s. má zřízenou pro komunikaci se svými členy, orgány státní správy, samosprávy a občany e-mailovou adresu  vcelari.loket@email.cz, na kterou lze rovněž adresovat návrhy, dotazy či připomínky  směřované k činnosti výboru ZO či k zodpovězení dotazů k oboru včelařství. Tuto e-mailovou adresu spravují předseda a jednatel.

aktualizace k 12.2.2008

 
vcelari.loket@email.cz