Český svaz včelařů Základní organizace Loket, o.s.

Vítejte na stránkách loketských včelařů

Výbor ZO

Výbor Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. Loket

   Podle stanov Českého svazu včelařů, o.s.   (soubor se stanovami viz níže)  je výbor Základní organizace    ČSV , o.s. (dále jen ZO) výkonným orgánem. Výbor je odpovědný členské schůzi,     řídí činnost základní organizace mezi členskými schůzemi, koordinuje činnost odborných komisí nebo referentů a včelařských důvěrníků, podává členské schůzi zprávu o činnosti,  svolává členskou schůzi,  přijímá nové členy, schvaluje převedení člena do členské evidenc.  Výbor dále volí obligatorně předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka a může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů či úsekových důvěrníků. 

       Schůze výboru svolává a řídí předseda nebo z jeho pověření či rozhodnutí výboru jiný pověřený člen. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.     Neodkladné záležitosti, které příslušejí výboru, může vyřídit předseda spolu s jednatelem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda.         

Kompletní složení výboru ZO ČSV Loket, o.s. (stav k 12.2.2010)

Předseda: Stark Martin, Mgr.,  adresa: Zahradní 2, Loket 357 33.

Tel.                             732 675 534         732 675 534       . 

E-mail: martin.stark@seznam.cz  

Jednatel:   Alena Ontková , adresa: Hrušková  Loket  357 33

 E-mail: alena.karel@seznam.cz  

Tel.                             776 294 487        737 138 449  

Pokladník: Šnábl  Rudolf,   Loketská  194,  Staré Sedlo  356 01.

E-mail: snabl-ruda@volny.cz. 

Tel.                             602 167 708         602 167 708        ,                     352 684 148         352 684 148       .

Nákazový referent: Hillebrant Vladimír, Školní 156, Staré Sedlo 356 01. 

Tel.                             723 809 081         723 809 081        ,                       352 684 960         352 684 960       .

Ostatní členové výboru: Thomayer Otto, Zdeněk Hlavín, Ontko Karel, Kralova Kristina, Rais Antonín

Předseda revizní a kontrolní komise : Liďák Jan

         ZO ČSV Loket, o.s. má zřízenou pro komunikaci se svými členy, orgány státní správy, samosprávy a občany e-mailovou adresu  vcelari.loket@email.cz, na kterou lze rovněž adresovat návrhy, dotazy či připomínky  směřované k činnosti výboru ZO či k zodpovězení dotazů k oboru včelařství. Tuto e-mailovou adresu spravují předseda a jednatel.

aktualizace k 12.2.2008

Žádné komentáře
 
vcelari.loket@email.cz