Český svaz včelařů Základní organizace Loket, o.s.

Vítejte na stránkách loketských včelařů

Zpravodaj

zpravodaj ZO č.1 2008.doc, (205kB)

   Zpravodaje jsou vnitřním komunikačním prostředkem pro předávání informací členům ZO, s cílem průběžně informovat členy ZO o činnosti Výboru ZO , o dění v ZO a přinášet jeho členům další informace prospěšné v rámci oboru včelařství. Počet čísel Zpravodajů  pro jednotlivé roky ani termíny jejich vydávání nejsou pevně stanoveny, bude se vycházet z potřeby jejich vydání dle vzniklých situací vyžadujících potřebu předet členům ZO určitá sdělení. 

 
vcelari.loket@email.cz